Iedereen die een woning, een kantoorpand of bedrijfshal bouwt, heeft ermee te maken: “bouwbesluitberekeningen”. Maar wat zijn bouwbesluitberekeningen en waarom heb je ze nodig? In deze blog geven we hier inzicht in. We gaan ook in op het Bouwbesluit dat natuurlijk onmisbaar is in deze blog.

Het Bouwbesluit

Het bouwbesluit is wetgeving die van toepassing is bij nieuwbouw en renovatie van gebouwen. Dit zijn dus alle gebouwen, van kantoren tot fabrieken en van woningen tot zwembaden. Het doel van het bouwbesluit is ervoor zorgen dat gebouwen functioneel, gezond, duurzaam en veilig zijn. Een architect moet dus aantonen dat het gebouw dat hij heeft ontworpen, functioneel, gezond, duurzaam en veilig is. Hieruit volgt de noodzaak van bouwbesluitberekeningen. Deze berekeningen dienen als bewijslast.

Als we het hebben over bouwbesluitberekeningen, dan hebben we het vaak over de volgende berekeningen:

  • GO/VG toetsing
  • Daglichtberekening
  • Ventilatieberekening
  • Energie Prestatie Coöficient, oftewel EPC berekening
  • Milieu Prestatie Gebouwen, oftewel MPG

GO/VG toetsing

Bij de gebruiksoppervlakte(GO) verblijfsgebied(VG) toetsing wordt er gekeken of het gebouw voldoende verblijfsgebied heeft. In een woning zijn een woonkamer en slaapkamer verblijfsgebieden. De naam zegt het al. Ruimte waar je langere tijd kan verblijven. Op verblijfsgebied gelden eisen die niet gelden op niet verblijfsruimte. Hierbij kun je denken aan daglicht(ramen) ventilatie eisen of de eis voor te openen ramen. Bij ruimtes zoals berging of een badkamer gelden deze eisen dus niet of in mindere mate. Om te voorkomen dat er onbewoonbare woningen worden gebouwd, moet worden aangetoond dat de woning uit minimaal 55% verblijfsruimte bestaat.

Daglichtberekening

Een daglichtberekening wordt gemaakt om te bepalen hoeveel daglicht een gebouw binnenkomt. Hier gelden eisen voor. Zo moet in een woonkamer 10% van het gebruiksoppervlakte aan daglichtopening aanwezig zijn met een minimum van 0,5 m2. De daglichtopening moet een netto opening zijn, dus gecorrigeerd voor schaduw. Het kan dus zijn dat er wel 1,5 mraam nodig is om dit te bereiken. Dit kan worden berekend met de daglichtberekening. Voor ieder gebouw waar een daglichteis geldt, moet bij het aanvragen van de bouwvergunning een daglichtberekening aangeleverd worden, waarmee wordt aangetoond dat aan de eisen wordt voldaan.

Ventilatieberekening

Verse lucht is essentieel voor een gezond klimaat in een gebouw. Het is daarom verplicht om het verblijfsgebied van een gebouw voldoende te ventileren. Hiervoor zijn eisen vastgelegd in het bouwbesluit. Voor een woning geld een eis per vierkante meter verblijfsgebied. Bij een kantoor of fabriek geldt een eis per aanwezige persoon. Met de Ventilatieberekening wordt aangetoond dat het gebouw voldoende wordt geventileerd.

Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC)

Klimaatverandering is een actueel onderwerp. De overheid moet bijdragen aan energiebesparing en heeft daarom eisen opgesteld voor de energiezuinigheid van nieuwe gebouwen. Deze energiezuinigheid kan berekend worden en wordt uitgedrukt als Energie Prestatie Coëfficiënt, oftewel EPC.

Milieu prestatie Gebouwen, oftewel MPG

Er moet niet alleen energiezuiniger worden gebouwd, maar ook duurzamer. Dat betekent dat er ook gekeken moet worden naar het materiaalgebruik. Veel energie en grondstoffen wordt verbruikt in de bouw. Met hoe minder materialen gebouwd kan worden, hoe beter. En het liefst met materialen die goed gerecycled kunnen worden. Om de milieubelasting van een gebouw te berekenen, wordt een Milieu Prestatieberekening Gebouwen (MPG) gemaakt. Hoewel er nog geen eis geldt op dit moment, moet bij de aanvraag van een omgevingsvergunning (bouwvergunning), al wel een MPG worden aangeleverd.